Start

VAD VI GÖR

Thriambos skapar värde

Thriambos är ett investeringsföretag som grundats och ägs av Dan Liljeqvist och Anders Finne. Verksamhetsidén är att genom minoritetsägande och aktivt styrelsearbete hjälpa speciellt entreprenörs- och familjeägda företag i Österbotten att baserat på ägarviljan ta nästa utvecklingssteg. Vi gör detta tillsammans med existerande ägare eller via en delvis eller helt förnyad ägarstruktur.

Erfarenhet och typiska fokusområden där vi kan hjälpa till:

  • Tydliggörande av ägarvilja, strategi och mål
  • Utvecklad ägarstyrning och styrelsearbete
  • Internationalisering och försäljningstillväxt
  • Förändringar i ägarstrukturen
  • Förändringar i ledningen och processer
  • Omorganiseringar
  • Strategiskt ledningsarbete

I våra dagliga jobb hanterar vi kontinuerligt utmaningar kring t.ex. tillväxt, omorganiseringar och andra omvälvande förändringar. Vi bor i Österbotten men jobbar globalt och vi tycker detta ger oss en mycket bra plattform för att i rollen som delägare och styrelsemedlemmar hjälpa lokala företag med internationell potential att utvecklas och ta nästa steg.

OM OSS

Anders Finne & Dan Liljeqvist

Vi har bred erfarenhet av internationellt ledarskap kombinerat med lokalt företagande. Från mindre start-ups till multinationella börsnoterade bolag. Vi har erfarenhet från många olika perspektiv – som anställda chefer, som ägare, som externa rådgivare och från ett styrelseperspektiv. Vi har även varit med och skapat framgångsrika företag och affärsmodeller – som vi lärt oss av. Vi har också gjort misstag – som vi lärt oss minst lika mycket av.

Genom olika uppdrag har vi skapat ett nätverk inom olika branscher runt om i världen för både potentiella kunder, partners och tillgång till rätt investerare.

"Internationell erfarenhet + lokal förståelse = mer framgång för dig"

PORTFÖLJ